Sfântul Nectarie - Învățături - Discernământul și mândria

Discernământul Vă sfătuiesc să aveţi în toate discer­nământ şi înţelepciune. Feriţi‑vă de extreme. Nevoinţa trebuie să se facă cu măsură. Cel ce nu are virtuţi mari şi se nevoieşte asemenea celor desăvârşiţi, vrând…

Sfântul Nectarie - Învățături - Calea fericirii

Nimic nu este mai de preţ decât o inimă curată, pentru că o astfel de inimă devine tron al lui Dumnezeu. Şi ce este mai plin de slavă decât tronul lui Dumnezeu? Cu siguranţă că nimic. Dumnezeu spune despre cei cu inima curată: „Voi…

O minune recentă a Sfântului Nectarie la Atena

Iată ce ne-a scris un profesor de chirurgie, care a dorit să-şi păstreze anonimatul: „La 7 noiembrie 2006, bolnava M. F., în vârstă de şaizeci şi opt de ani, din localitatea Theologu din regiunea Sparta, a fost internată în spitalul…

Sfântul Nectarie - Învățături - Nevoinţa duhovnicească

Scopul vieţii noastre este să devenim desăvârşiţi şi sfinţi, fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Să luăm aminte ca nu cumva de dragul vieţii acesteia să ne lipsim de cea viitoare, ca nu cumva din pricina…

Mărturii ale învăţătorilor bisericeşti Clement şi Origen

Clement al Alexandriei, dând definiţia Bisericii, zice: Biserica este alcătuirea şi mulţimea oamenilor conduşi de Cuvântul lui Dumnezeu; cetate neîmpresurată de vrăjmaşi şi nestrâmtorată de nici o tiranie, în care se împlineşte…

Mărturii din Faptele Sfinţilor Apostoli

Unitatea Bisericii apare a fi fundamentată de către Sfinţii Apostoli pe egalitate şi pe dragoste reciprocă. În Faptele Apostolilor sunt înscrise legăturile morale ale unităţii Bisericii primare. La alegerea Apostolului Matia, Petru…