Sfântul Nectarie - Învățături - Sfântul Botez

Câţi în Hristos v‑aţi botezat, în Hristos v‑aţi şi îmbrăcat (Galateni 3,27). Ce mare adevăr este exprimat în aceste cuvinte ale Apostolului Pavel! Creştinii botezaţi nu sunt îmbrăcaţi în omul cel vechi, cu patimile şi…

Sfântul Nectarie - Învățături - Nobleţea duhovnicească și Doxologia

Nobleţea duhovnicească Creştinii au datoria, după porunca Domnului, să devină sfinţi şi desă­vârşiţi. Desăvârşirea şi sfinţenia se întipă­resc adânc mai întâi în sufletul creştinu­lui, iar de acolo îşi pun pecetea…

Sfântul Nectarie - Învățături - Discernământul și mândria

Discernământul Vă sfătuiesc să aveţi în toate discer­nământ şi înţelepciune. Feriţi‑vă de extreme. Nevoinţa trebuie să se facă cu măsură. Cel ce nu are virtuţi mari şi se nevoieşte asemenea celor desăvârşiţi, vrând…

Sfântul Nectarie - Învățături - Calea fericirii

Nimic nu este mai de preţ decât o inimă curată, pentru că o astfel de inimă devine tron al lui Dumnezeu. Şi ce este mai plin de slavă decât tronul lui Dumnezeu? Cu siguranţă că nimic. Dumnezeu spune despre cei cu inima curată: „Voi…

O minune recentă a Sfântului Nectarie la Atena

Iată ce ne-a scris un profesor de chirurgie, care a dorit să-şi păstreze anonimatul: „La 7 noiembrie 2006, bolnava M. F., în vârstă de şaizeci şi opt de ani, din localitatea Theologu din regiunea Sparta, a fost internată în spitalul…

Sfântul Nectarie - Învățături - Nevoinţa duhovnicească

Scopul vieţii noastre este să devenim desăvârşiţi şi sfinţi, fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Să luăm aminte ca nu cumva de dragul vieţii acesteia să ne lipsim de cea viitoare, ca nu cumva din pricina…