Mărturii ale învăţătorilor bisericeşti Clement şi Origen

Clement al Alexandriei, dând definiţia Bisericii, zice: Biserica este alcătuirea şi mulţimea oamenilor conduşi de Cuvântul lui Dumnezeu; cetate neîmpresurată de vrăjmaşi şi nestrâmtorată de nici o tiranie, în care se împlineşte…

Mărturii din Faptele Sfinţilor Apostoli

Unitatea Bisericii apare a fi fundamentată de către Sfinţii Apostoli pe egalitate şi pe dragoste reciprocă. În Faptele Apostolilor sunt înscrise legăturile morale ale unităţii Bisericii primare. La alegerea Apostolului Matia, Petru…

Principiile fundamentale ale celor două Biserici. Despre modul de guvernare bisericesc

Modul de guvernare a Bisericii s-a format în duhul evanghelic al egalităţii. Din această cauză, organizarea acesteia la începuturi era deosebit de democratică. Când murea episcopul, el era succedat de un nou episcop, ales de către adunarea…

Despre modul de guvernare bisericească. Extras din cartea clerului francez: Învăţătură despre tronul sacru al Romei

În capitolul 28 al învăţăturii despre tronul sacru al Romei, citim următoarele referitoare la modul de guvernare bisericească, în opinia francezilor: „Şi atunci (prin secolul al doilea şi al treilea) în fiecare dintre eparhii se…

Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

Tertulian învaţă că descoperirea s-a împlinit în Hristos şi ceea ce El a descoperit constituie singurul adevăr. Apostolii au vestit pretutindeni această învăţătură şi au înfiinţat Biserici, care sunt numite apostolice din această…

Despre Sinoadele Ecumenice. Însuşiri caracteristice ale Sinoadelor Ecumenice

Sunt patru puncte care deosebesc Sinoadele Ecumenice de cele locale şi de cele eparhiale. Trei dintre acestea sunt comune sinoadelor locale, iar cel de-al patrulea reprezintă distincţia esenţială, constitutivă şi cu totul particulară…