Mărturii culese din istorie şi din Scripturi

În Cronica pascală a Alexandriei (volumul 1, pagina 432) este înfăţişată următoarea tradiţie: în anul acesta (indict. 11, 3) Marcu Evanghelistul a plecat pentru a vesti cuvântul lui Hristos egiptenilor şi alexandrinilor, întemeind…

Dovezi despre nedeplasarea lui Petru la Roma de la anul 41 până la anul 66, perioadă de timp în care teologii apuseni susţin că Petru a slujit ca episcop la Roma, adică 25 de ani

Teologii romani aşează deplasarea Apostolului Petru la Roma pe la anul 41 după Hristos, adică în al doilea an al domniei împăratului Claudiu, susţinând că a rămas la Roma 25 de ani, adică până la anul 66, când a suferit moartea…

Mărturii istorice

Eusebiu consemnează: „Şi predicând deci Pavel celor dintre neamuri care erau în Ierusalim şi împrejur, până în Iliria a pus temeliile Bisericilor, învederându-se aceasta din chiar mărturiile pe care acestea (Bisericile) le pot…

1. Biserica Apuseană. Primatul Papei

Principiul fundamental care a fost aşezat la temelia Bisericii Apusene este „primatul” Papei. Acesta a primit o formulare definitivă la ceea ce apusenii consideră a fi sinodul ecumenic de la Roma din anul 1870. După cum se laudă în…

Schisma

Schisma, cuvânt ce mâhneşte auzul, cuvânt ce arată lepădarea unei Biserici surori, separarea fraţilor unei Biserici şi şirul consecinţelor neplăcute care-i urmează. Care să fie oare cauzele care au provocat schisma dintre cele două…