De ce M-ai părăsit, omule?

Sfântul Tihon de Zadonsk

De ce M-ai părăsit, omule?
De ce te-ai întors de la Mine, Cel care te iubesc?
De ce te-ai alipit de vrăjmaşul Meu?
Adu-ţi aminte că pentru tine M-am pogorât din cer.
Adu-ţi aminte că pentru tine M-am îmbrăcat cu trup.
Adu-ţi aminte că pentru tine M-am smerit.
Adu-ţi aminte că pentru tine am răbdat grăire de rău, scârbire, insulte, necinstire, răni, scuipări, pălmuiri, batjocură.
Adu-ţi aminte că pentru tine am fost socotit cu cei fără de lege.
Adu-ţi aminte că pentru tine am murit cu moarte plină de ocară.

M-am pogorât din cer, ca să te înalţ la cer.
Am sărăcit, ca să te îmbogăţesc.
Am primit răni, ca să te tămăduiesc.
Am murit, ca viaţă să-ţi dau.
Tu ai greşit, iar Eu am luat păcatul tău asupră-Mi.
Tu eşti cel vinovat, iar Eu am primit pedeapsa.
Tu eşti datornicul, iar Eu am plătit datoria ta.
La acestea M-au împins însă dragostea Mea, îndurarea Mea. Nu am putut răbda ca tu să pătimeşti această necinstire.
În loc ca tu să Mă iubeşti pe Mine, iubeşti păcatul!
În loc să Îmi slujeşti Mie, slujeşti patimilor tale!

Ce ai găsit tu întru Mine care să te îndepărteze?
De ce nu voieşti să vii la Mine?
Fericirea o cauţi? – Toată fericirea se află la Mine.
Neamul bun cauţi? – Cine este însă de neam mai bun decât Fiul lui Dumnezeu şi al Sfintei Fecioare Maria?
Înălţare voieşti? – Cine este mai înalt însă decât Împăratul cerurilor?
Slavă vrei? – Cine este mai proslăvit decât Mine?
Bogăţie cauţi? – Întreaga bogăţie este la Mine.
Înţelepciune cauţi? – Eu sunt Înţelepciunea lui Dumnezeu!
Prietenie voieşti? – Cine este însă mai plin de dragoste decât Mine, care Mi-am pus sufletul pentru toţi?
Ajutor cauţi? – Cine te va ajuta, în afară de Mine?

Doctor cauţi? – Cine te va vindeca, în afară de Mine?
Mângâiere întru întristare cauţi? – Cine te va mângâia, în afară de Mine?
Odihnă cauţi? – Întru Mine vei afla odihna sufletului tău.
Pace cauţi oare? – Eu sunt Pacea sufletului tău.
Viaţă cauţi? – La Mine este izvorul vieţii.
Lumină cauţi oare? – Eu sunt Lumina lumii.
Adevărul îl cauţi? – Eu sunt Adevărul.
Calea o cauţi? – Eu sunt Calea.
Călăuzitor către cer cauţi? – Eu sunt adevăratul Călăuzitor!

De ce nu voieşti să vii la Mine?
Nu îndrăzneşti să păşeşti? – Dar de cine altcineva este mai uşor să te apropii?
Îţi este greu să ceri? – Dar cine a cerut vreodată cu credinţă de la Mine şi nu i-am dat?
Păcatele nu te lasă? – Eu pentru păcătoşi am murit însă.
Ori te tulbură mulţimea greşalelor? – Însă îndurarea Mea este şi mai mare!

Veniţi către mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi, şi eu vă voi odihni pre voi (Matei 11, 28).

Previous Post

Locul cel dintâi în Cer este pentru cei care își jertfesc viața pentru aproapele lor

Next Post

Despre cum să stăm în biserică

Related Posts
Total
167
Share
Post
Filter

Filter Search Results