Decalogul unui stareț

  1. Mulțumește lui Dumnezeu, Păstorul cel bun, Cel Ce te-a luat din mijlocul părinților și al fraților și te-a pus povățuitorul lor pe calea mântuirii.
  2. Călăuzește-te întotdeauna în slujirea ta după pravilele bisericești, canoanele Sfinților Părinți, rânduielile vieții monahale și Statutul Bisericii Ortodoxe, fără a prețui însă mai mult litera decât spiritul.
  3. Nu încălca şi nu constrânge niciodată voinţa și libertatea fraților, fiindcă supunerea prin constrângere nu are nicio valoare morală.
  4. Râvnește ca prin pilda vieții tale să te faci ușier al lui Dumnezeu și însoțitor al purtătorilor Crucii lui Hristos spre Împărăția Cerurilor.
  5. Fii părinților și fraților un model de smerenie, hărnicie și bună-cuviință în toate, înveșmântându-te cu haina dăruirii de sine.
  6. Primește cu răbdare și îngăduință pe cel ce a greșit, mângâie pe cel întristat și tulburat și dă speranță celui deznădăjduit.
  7. Îngrijește-te ca nimic din cele de folos să nu lipsească părinților și fraților, bine chivernisind bunurile mănăstirii și lucrând cu pricepere pentru sporirea lor.
  8. Acordă sporită atenție vieții liturgice și duhovnicești din mănăstire, studiului Sfintei Scripturi și al scrierilor Sfinților Părinți, astfel încât viețuirea monahală să fie rug aprins de focul iubirii de Dumnezeu.
  9. Străduiește-te ca în fiecare zi să împletești deopotrivă lucrarea Martei cu cea a Mariei, ca și cum L-ai avea oaspete pe Hristos Domnul.
  10. Urmează marilor stareți și ostenește-te, împreună cu părinții și frații, să faci cele cuvenite spre mântuirea sufletelor voastre și slava lui Dumnezeu.

† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Sursa: http://www.arhiepiscopiasucevei.ro

Previous Post

Domnul Dumnezeu este cu mine

Next Post

Unde va cădea sămânța Domnului?

Related Posts
Total
0
Share