Unde va cădea sămânța Domnului?

Nu toți ascultă Evanghelia, nici toți fac arătură, ca, după ce va cădea sămânța Domnului, să facă rod, ci în spini și mărăcini și, în înșelăciune fiind, primesc cuvântul, dar umblând după grijile și bogăția și dulcețile vieții, se îneacă și nu aduc roadă.

Iar voi, iubiților, îndreptați-vă inimile spre primirea Evangheliei și nu va fi înecată mintea voastră de multa grijă a lumii! Pentru trebuință să alergăm și nu pentru desfătare! Dacă vă veți mulțumi cu ceea ce e de trebuință, odihnă veți avea, iar dacă nu veți alunga desfătarea și lăcomia, osteneala va fi multă, drumul neîncetat, necazul fără de sfârșit și viața cu multe griji. Ci de un lucru este trebuință, frații mei, precum zice Domnul: „Și pe acestea din parte se cădea a le face pentru nevoia trupului, iar pe acelea neîncetat pentru mântuirea sufletului vostru, că nimic nu este mai înalt decât sufletul”.

Pentru aceasta, frații mei, să alergăm și să ne îngrijim și să ne pregătim în fiecare zi. Să nu cheltuim toată vremea noastră în grija trupului, ci, când va flămânzi trupul și hrană va cere, atunci adu-ți aminte că și sufletul cere a sa trebuință.

Sursa: Cuvinte și învățături vol. I – Sfântul Efrem Sirul, Editura Bunavestire, Bacău, 1997 via http://doxologia.ro.

Previous Post

Decalogul unui stareț

Next Post

Apostolul zilei (Filipeni 2, 24-30)

Related Posts
Total
0
Share