Despre post

Postul este o virtute deosebită; potolește pornirile trupești și dă sufletului putere pentru a se putea lupta împotriva otrăvirii inimii prin simțuri și a aduce acesteia leacul pentru otrăvirea de mai înainte.

Postul curăță partea rațională, adică ofilește orice gând păcătos și aduce sănătatea cea după Dumnezeu în cugetare, care se vădește prin gânduri sfinte. Ele luminează cugetarea, iar aceasta, luminată fiind, dă sufletului mai multă râvnă duhovnicească. z

Postul, rugăciunea, înfrânarea, privegherea atrag Harul, Harul Sfântului Duh.

Harul Sfântului Duh se manifestă în multe chipuri și simțirile aduse de el sunt multe și diferite. Sfântul Duh prin lucrarea înaltă a rugăciunii și a trezviei dăruiește darul lacrimilor, darul bucuriei, darul mai-înainte-vederii, darul învățăturii, al îndelungii-răbdări, al dumnezeieștii mângâieri, al nădejdii, darul dumnezeieștii dragoste, al contemplației, al răpirii minții. 

Să ne nevoim după putere în postirea trupului, în postirea simțurilor, a minții și a inimii, cu toate puterile noastre războind pe vrăjmașul sufletului nostru. Păzește, fiul meu, simțurile tale și mai ales ochii. Ochii sunt tentaculele caracatiței care prind tot ce mișcă înainte, iar priveliștea păcatului o prind mai ușor. Prin privirea ochilor au căzut turnuri duhovnicești și s-au pierdut. David neluând aminte la ochi, a lucrat ucidere și desfrânare, deși era un mare prooroc al lui Dumnezeu. 

Previous Post

Închinarea Cinstitei Cruci

Next Post

Infailibilitatea papală

Related Posts
Total
0
Share