Despre viața socială

Trecând printr-un sat sau pe lângă o casă, însemnaţi-vă cu semnul Sfin­tei Cruci şi spuneţi rugăciunea: „Doamne, mântuieşte-i pe locuitorii aceş­tia şi pentru rugăciunile lor miluieşte-mă şi pe mine, păcătosul”; apoi rugaţi-vă Sfinţilor ale căror icoane se află în casele din acel sat şi ziceţi: „Sfinţilor ai lui Dumnezeu, mă închin vouă şi vă rog să mă miluiţi pe mi­ne, păcătosul, şi să mă apăraţi în toată viaţa mea”. Intrând într-o casă mai întâi închinaţi-vă înaintea icoanelor aflate acolo şi abia apoi salutaţi-i pe stăpâni. Acelaşi lucru să-l faceţi şi la ieşirea din casă.

Dacă veţi fi mângâiere celui întristat, alinare celui nefericit, ajutor celui sărac, tată şi mamă orfanului, odihnă celui bolnav, binevoitor faţă de duş­man, miluitor slugii, călăuză spre mântuire celui rătăcit şi slujitor plin de râvnă oricărui creştin, după putere, pentru o asemenea dragoste arătată fra­ţilor mai mici şi mădularelor lui Hristos nu doar că vi se vor ierta păcatele, ci îl veţi vedea pe Domnul faţă către faţă şi vă veţi bucura veşnic.

Puneţi-vă pază buzelor, deprindeţi-vă cu rugăciunea lui Iisus, lucraţi cumpătarea şi veţi putea primi un dar nepreţuit: darul dragostei lui Dum­nezeu faţă de voi.

Nu evitaţi locuinţele şi locurile binecuvântate de către Biserică, iar atunci când vă aflaţi în ele petreceţi cu rugăciune. În schimb, să vă feriţi de locurile urâte de către Dumnezeu, ca de exemplu: spectacolele necuvi­incioase, casele de distracţii şi adunările necreştineşti, mascaradele şi ce­lelalte privelişti potrivnice lui Dumnezeu şi nepotrivite pentru un creştin; de aceste locuri vă spun să fugiţi ca de templele idolilor, pentru că în ele se aduc jertfe diavolului, şi nu Domnului nostru Iisus Hristos.

Săvârşind treburile exterioare, necesare în viaţa de obşte, să aveţi per­manent în inimă amintirea jertfei lui Dumnezeu şi aşa să locuiţi în acest Babilon, adică în lumea aceasta, păstrând continuu aducerea-aminte de Ie­rusalimul cel de sus şi de menirea voastră.

Schimbaţi slava, stăpânirea cea lumească pe robia faţă de Mântuitorul Hristos. Împotriviţi-vă răului, nu râvniţi multa bogăţie şi nu vă înălţaţi dea­supra slujitorilor voştri; în cele de sus ei sunt egali vouă, pentru că Domnul nostru îi cheamă şi pe ei la Sfânta Sa Masă prin aceleaşi cuvinte: „Luaţi, mâncaţi: acesta este Trupul Meu; beţi dintru acesta toţi: acesta este Sân­gele Meu, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă ” şi celelalte.

Din învăţăturile Stareţului Agapit de la Nil-Stolobensk

Previous Post

Studiu duhovnicesc

Next Post

Când pierdem rostul

Related Posts
Total
0
Share