Evanghelia zilei (Ioan 8, 21-30)

Hristos Se află în cele de sus

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Își va ridica singur viața? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. Și El le zicea: Voi sunteți din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus, deci, că veți muri în păcatele voastre. Căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci, Îi ziceau ei: Cine ești Tu? Și le-a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat. Dar Cel Care M-a trimis pe Mine adevărat este și cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Deci, le-a zis Iisus: Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la Mine Însumi nu fac nimic, ci, precum M-a învățat Tatăl, așa vorbesc. Și Cel Care M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. Spunând El acestea, mulți au crezut în El.”


Moartea și înțelesurile ei

Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, Cartea a Patra a Glafirelor la Facere, 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 39, pp. 148-149

„(…) Le scrie (fericitul Pavel – n.n.) celor ce s-au scuturat de viața trupească și iubitoare de plăceri: Căci ați murit. Și viața voastră s-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Deci, când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El întru slavă (Coloseni 3, 4). El a spus lămurit că trebuie să ne mortificăm pe noi și mădularele noastre cele de pe pământ, declarându-le desfrânare, necurăție și cele asemenea lor (Coloseni 3, 5).”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Jertfa rostirilor şi a inimii

Next Post

Diavolul se arată ca înger de lumină

Related Posts
Total
0
Share