Evanghelia zilei (Marcu 10, 17-27)

Tânărul bogat

„În vremea aceea, ieșind Iisus în drum ca să plece, a alergat cineva către El și, îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a răspuns: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât singur Dumnezeu. Știi poruncile: «Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu înșeli pe nimeni, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta». Iar el I-a zis: Învățătorule, acestea toate le-am păzit din tinerețile mele. Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îți mai lipsește: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer; și apoi, luând crucea, vino și urmează Mie. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit, căci avea multe bogății. Și Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor intra cei bogați în Împărăția lui Dumnezeu! Iar ucenicii erau uimiți de cuvintele Lui. Dar Iisus, răspunzând iarăși, le-a zis: Fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alții: Și cine poate să se mântuiască? Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni, aceasta e cu neputință, dar nu la Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putință.”


Importanța împlinirii poruncilor

Herma, Păstorul, Porunca XII – 47, 2-7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 320

„Dumnezeu a creat lumea pentru om și a supus omului toată creația Lui și i-a dat lui toată stăpânirea, ca să stăpânească pe toate cele de sub cer?
Așadar, dacă omul, a continuat el, este stăpân peste toate făpturile lui Dumnezeu și le stăpânește pe toate, nu poate stăpâni oare și aceste porunci? Da, a spus el mai departe, omul care are pe Domnul în inima lui poate stăpâni totul și toate poruncile acestea. Iar cei care au pe buzele lor pe Domnul, dar inima lor este învârtoșată și sunt departe de Dumnezeu, pentru aceia poruncile acestea sunt grele și cu anevoie de împlinit. Așadar, voi cei trândavi și ușori în credință, puneți pe Domnul în inimile voastre și veți cunoaște că nimic nu este mai ușor, nici mai dulce și mai plăcut decât aceste porunci.
Voi cei ce umblați în poruncile diavolului, cele grele, amare, sălbatice și desfrânate, întoarceți-vă la Dumnezeu!”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea Întâia, în Părinți și Scriitori Bisericești (1991), vol. 38, p. 28

„Căci legea lui Dumnezeu călău­zește la o viață fără pată pe omul neînvârtoșat și ușor de cârmuit; și i se face fiecăruia ca o făclie, spre a-i arăta ce este de folos și de tre­bu­ință. Cel ce se lasă biruit de rușinea față de legea Lui va viețui într-un chip vrednic de laudă și va locui într-o sfântă cetate, în neclintirea virtuții și în statornicia evlaviei.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Arhim. Efrem Filotheitul – Aurul, dacă nu trece prin topitoare, nu are valoare

Next Post

Ba l-am rugat pentru tine

Related Posts
Total
0
Share