Hrana duhovnicească

Sf. Simeon Noul Teolog

Este cu neputinţă să umpli şi trupul cu mâncăruri pe nesăturate, dar să te îndulceşti şi duhovniceşte de bunătatea cea cunoscută cu mintea şi dumnezeiască. Căci pe cât îşi va sluji cineva mai mult pântecele, pe atâta se va lipsi pe sine mai mult de acea bunătate. Şi pe cât îşi va asupri mai mult trupul, pe atâta se va umplea mai mult de hrana şi de mângâierea duhovnicească.

Extras din Filocalia – Vol. VI.