Iubiți Icoanele, iubiți Sfinții, iubiți Ortodoxia

Ierom. Savatie Baştovoi

Nu în zadar Duminica Ortodoxiei este legată de Icoană. Învățătura ortodoxă despre Icoană este încununarea dogmaticii noastre, închiderea cercului unor polemici care au durat aproape opt secole.

Faptul că Biserica a legat Duminica Ortodoxiei, zisă și Triumful sau Biruința Ortodoxiei, de săvîrșirea dogmei Icoanei, este încă o dovadă a duhului prorocesc care îi mișca pe Sfinții Părinți. 

Observați că și astăzi, în era digitalizării, lupta pentru Icoană se desfășoară în percepția maselor asupra unor lucruri aparent fără nicio legătură cu religia, cum ar fi, de pildă “icon”-urile de pe ecranul computerului sau portretele de pe revistele de modă denumite în mod, deja obișnuit, “icoane ale stilului”. 

O scriitoare occidentală preocupată de filozofia imaginii deplîngea într-un studiu faptul că Biserica deține pînă acum monopolul asupra Icoanei, adică asupra imaginii cu încărcătură sacră, iar eforturile moderne de a o deposeda de acest monopol nu își ating pe deplin scopul.

Cei aproape 300 de ani de polemici iconoclaste au făcut din teoria Icoanei un domeniu filozofic vast care cuprinde toate aspectele teologiei creștine. Scrierile unui Sfînt ca Ioan Damaschin ne oferă nu doar un monument de gîndire critică, ci o excursie exhaustivă prin toată Sfînta Scriptură, ordonînd într-un chip sistemic temeiurile cinstirii Icoanelor regăsite în textele biblice. 

Nu în zadar, Sfinții Părinți au numit Icoana “Evanghelia în culori”. Limba culorilor nu are nevoie de a fi tradusă, la fel ca și cea a muzicii, convingînd neamurile înainte ca ele să învețe a scrie și citi. 

Vă îndemn să citiți cele trei cuvîntări ale Sfîntului Ioan Damaschin în apărarea Icoanelor pentru a vă îndrăgosti de mintea Sfinților și pentru a parcurge, într-un timp scurt, o inițiere biblică de mare amploare și rigoare.

Iubiți Icoanele, iubiți Sfinții, iubiți Ortodoxia, căci doar așa putem ajunge la adevărata iubire de Dumnezeu, închinîndu-ne Lui în Duh și Adevăr.

Previous Post

Post adevărat să postim Domnului

Next Post

Trebuie să mănânci trei ouşoare!

Related Posts
Total
0
Share