Pelerinajul Părintelui Cleopa la Scăldătoarea Oilor (Vitezda)

Primul loc vizitat în Sfânta Cetate este lacul Vitezda cu cele cinci pridvoare, unde a fost vindecat de către Domnul nostru Iisus Hristos slăbănogul bolnav de 38 de ani (Ioan 5, 1-15). Ruinele celor cinci pridvoare se află în curtea unei mari Biserici greco-catolice, numită „Biserica Sfânta Ana”, construită de cruciați în secolul al XI-lea și închinată Sfintei Ana. Sub această Biserică se găsește o criptă unde se crede, după tradiție, că s-ar fi născut Maica Domnului din dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana. În incinta acestei Biserici se găsește și un seminar pentru pregătirea clerului. Mergem la ruinele celor cinci pridvoare de la „Scăldătoarea Oilor”, ce se află în spatele Bisericii. Este ca o groapă adâncă, scobită în stâncă, de circa 40/30 metri, în care se mai văd destule ruine vechi și apă adunată din ploi și izvoare. Aici zăceau mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Căci un Înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era aici un om, care era bolnav de treizeci și opt de ani. Pe acesta văzându-l Iisus… i-a zis: Voiești să fii sănătos?… Doamne, nu am om, ca, dacă se va tulbura apa, să mă arunce în scăldătoare… I-a zis Iisus: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă! De acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău! (Ioan 5, 1-15).

Ne uităm la ruinele milenare ale lacului Vitezda. Aici se spălau oile aduse la Templu pentru jertfă. De aici și numele de „Scăldătoarea Oilor”. Ne gândim și la numeroșii suferinzi ai Ierusalimului, care așteptau zeci de ani să se vindece. Ne gândim și la slăbănogul din Evanghelie, vindecat de Domnul. Ne gândim și la mulțimea păcatelor noastre care așteaptă vindecare. Templul Legii Vechi nu avea putere, adică Harul să vindece și să mântuiască pe om. Dar în Legea Harului, prin Iisus Hristos, toți primim iertare, vindecare și mântuire. Numai noi să voim a părăsi păcatul și să ne silim prin Harul Duhului Sfânt la lucrarea faptelor bune. Altfel, murim în păcatele noastre și ne lipsim de mântuire.

Doamne, ajută-ne să ne pocăim de păcatele noastre! În locul lacului Vitezda, Tu ne-ai dat Botezul din apă și Duh. În locul celor cinci pridvoare unde zăceau bolnavii Legii Vechi, Tu ne-ai dat Biserica. În locul Îngerului care tulbura apa, ne-ai dat preoții și ierarhii Bisericii, care sfințesc și dezleagă păcatele oamenilor. În locul apei, ne-ai dat Duhul Sfânt care spală, tămăduiește și îndumnezeiește pe cei ce cred întru Tine. Întărește, Doamne, Biserica Ta pe care ai câștigat-o cu scump Sângele Tău, ca să conducă spre viață sufletele oamenilor. Întărește credința și râvna slujitorilor Bisericii, ca să poată vindeca, călăuzi și mântui cât mai multe suflete. Ai milă de oile turmei Tale și le scapă de robia patimilor. Ai milă de noi toți și de frații noștri de departe și ne fă fii ai Bisericii, fii ai luminii și ai Învierii.

Extras din Pelerinaj la Mormântul Domnului – Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirea Sihăstria.

Previous Post

Oameni ai rugăciunii

Next Post

Formalism răutăcios și râvnă fără pricepere

Related Posts
Total
0
Share