Pentru ce ai râs?

O femeie vestită din Roma a adus prescuri la dumnezeiescul altar, iar slujba dumnezeiască o făcea preasfinţitul papă Grigorie (n.n. Cuviosul Teofan Mărturisitorul). Deci, în timpul când se împărţea la popor dumnezeiasca Împărtăşanie, s-a apropiat şi femeia aceea să se împărtăşească cu Sfintele Taine. Şi auzind pe prea sfinţitul papă, zicând: “Trupul cel de viaţă făcător al Domnului nostru Iisus Hristos se dă…”, atunci femeia a început a râde. Papa, oprindu-şi mâna, a întrebat pe femeie: “Pentru ce ai râs?” Iar femeia a răspuns: “De mirare îmi este lucrul acesta, stăpâne, că pâinea aceasta pe care eu cu mâinile mele am făcut-o din făină şi am copt-o, o numeşti trupul lui Hristos!”

Atunci sfântul, văzîndu-i necredinţa, s-a rugat lui Dumnezeu şi îndată chipul pâinii s-a schimbat în trup omenesc. Şi vedea femeia aceea carne omenească însângerată; dar nu numai femeia aceea, ci şi toţi oamenii care erau în Biserică au văzut minunea aceea şi slăveau pe Hristos Dumnezeu. Deci se întăreau în credinţă, neîndoindu-se despre Preacuratele Taine că sub chipul pâinii este adevăratul Trup, precum şi sub chipul vinului este adevăratul Sânge al lui Hristos. Apoi iarăşi, rugându-se sfântul, s-a schimbat chipul trupului omenesc în vedere de pâine şi femeia s-a împărtăşit cu frică şi cu credinţă neîndoită, primind pâinea ca Trupul lui Hristos, asemenea şi vinul, ca Sângele lui Hristos.

Sursa: Viețile Sfinților.

Previous Post

Persecuția creștinilor a crescut în timpul pandemiei

Next Post

Sfântul Mucenic Andrei Stratilat

Related Posts
Total
0
Share