Blog

Cei care vin la viețuirea călugărească trebuie primiți numai după multă încercare; fiindcă cei primiți cu încercare de cele mai multe ori ajung foarte iscusiți. Ce trebuie să li se poruncească acestor – part. 3

  • 14/02/2018
Cei care vin la viețuirea călugărească trebuie primiți numai după multă încercare; fiindcă cei primiți cu încercare de cele mai multe ori ajung foarte iscusiți. Ce trebuie să li se poruncească acestor – part. 3

Din Viaţa Cuvioasei Melania Romana După ce Sfânta Melania a întemeiat la Ierusalim, pe muntele Măslinilor, o obşte cu mai bine de nouăzeci de fecioare, le-a rânduit stareţă pe cea mai aleasă dintre toate prin cuvânt şi vieţuire. Aceasta le purta de grijă ca o sluji­toare, iar în privinţa iubirii le era ca o mamă; căci le povăţuia cele spre mân­tuire - ai putea zice - cu toată smerita cugetare. Le vorbea despre ascultare şi despre supunerea către stăpâniri, că ţin în rânduială toate lucrurile, chiar şi în cele ale lumii: pe împărat îl arată împărat,...

Continuare.....

Diadema Starețului

  • 13/02/2018
Diadema Starețului

https://www.youtube.com/watch?v=tkN_d8PKHlQ

Continuare.....

Unirea „Bisericilor” va reuşi numai prin smerenie adevărată

  • 13/02/2018
Unirea „Bisericilor” va reuşi numai prin smerenie adevărată

Arhim. Filothei Zervakos Unirea va izbuti numai prin smerenie, po­căinţă şi întoarcere la Dumnezeu, la credinţa orto­doxă, la una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică şi la Tradiţiile apostolice şi patristice, nu prin consilii şi dezbateri, prin dialoguri nefolosi­toare şi lipsite de rost, prin adunări zadarnice. Dacă nu vor renunţa la mândrie şi nu se vor smeri, dacă nu se vor pocăi şi nu se vor întoarce la Dumnezeu, toate strădaniile, stăruinţele, oste­nelile şi eforturile pentru unire se vor dovedi za­darnice, nefolositoare, poate chiar vătămătoare,...

Continuare.....

Răutatea [se lucrează] lesne și mulți sunt cei ce o aleg, mai ales în vremea de acum. Iar virtutea e lucru ostenitor și puțini sunt cei ce o urmează. Cu aceștia trebuie să râvnim [să ne asemănăm], iar la cei mulți să nu luăm aminte

  • 12/02/2018
Răutatea [se lucrează] lesne și mulți sunt cei ce o aleg, mai ales în vremea de acum. Iar virtutea e lucru ostenitor și puțini sunt cei ce o urmează. Cu aceștia trebuie să râvnim [să ne asemănăm], iar la cei mulți să nu luăm aminte

1. Din Pateric A venit odată unul dintre fraţi la Avva Teodor din Ferme şi i-a spus: „Iată, fratele cutare s-a întors în lume”. I-a răspuns Bătrânul: „De lucrul acesta te minunezi? Să nu te miri; mai degrabă minunează-te dacă auzi că cineva a putut să scape din gura vrăjmaşului”. A zis un Bătrân: „Mai bine să locuieşti cu trei [fraţi] care se tem de Domnul, decât cu zece mii care nu au frică de Dumnezeu. în zilele cele de pe urmă, în obşti, abia de se vor afla câţiva dintre o sută [de fraţi] care să se mântu­iască; iar din cincizeci, nu ştiu...

Continuare.....

Creștinul de azi

  • 11/02/2018
Creștinul de azi

Monahul Moisi Aghioritul Astăzi omul se pare că a uitat și nu mai caută cu bună știință sensul profund al vieții. Se interesează mai mult de aflarea pâinii celei de toate zilele și de o mică sau mare creștere a euro-ului. În marea dificultate a vremurilor, despre care multe am spus și am scris, însemnătatea fundamentală o are credința profundă în Dumnezeu, care dăruiește credincioșilor încredere, curaj, mângâiere și nădejde. De asemenea, legăturile interpersonale corecte cu o prietenie sinceră, discuție pașnică, străduință mărinimoasă, bunătate și compătimire,...

Continuare.....