,

Să ne rugăm pentru fiecare făptură pe pământ

Ana prorocița, mama profetului Samuil, era stearpă, așa cum cunoaștem din Scriptură, și nu avea copii deloc. Cealaltă femeie a bărbatului ei avea mulți copii. Fiind stearpă, suferea și își dorea și ea să dobândească un copil.…
,

Cum se vindecă omul? Privind la Cel Răstignit

Vedem că pe Cruce Hristos a ajuns să spună: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?”[1]. Nu că Dumnezeu a avut nevoie de ajutorul oamenilor, dar voia să arate că omul cu firea lui neputincioasă, oricât s-ar crede…
,

A ridicat Crucea așa cum a ridicat și toate păcatele lumii

Putea Pilat ca stăpânitor să-L elibereze pe Hristos, dar s-a temut de popor şi, ca să le facă pe plac, a sugrumat adevărul. A cerut şi a făcut pe placul poporului, deşi ştia că Domnul este nevinovat. Tot acel popor care cu câteva…
,

Viața lui Hristos de la Naștere până la Înviere a fost o mucenicie

În fiecare Săptămână a Patimilor Biserica Ortodoxă ne înfăţişează Patimile lui Hristos şi ne arată toate acele imagini sfinte ale Jertfei de pe Cruce. Şi ajută sufletele creştinilor ascultând acele cuvinte sfinte ale Evangheliei…
,

Creşterea şi păstrarea fierbinte a chemării

Iubite frate întru Domnul, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te povăţuiască pe calea cea neînșelată a mântuirii. M‑ai întrebat în epistola ta dacă ai chemare, pentru ca să nu făptuiești ceva fără ca Domnul să te fi chemat…
,

Toate cele ce aduc întristare ne sunt trimise pentru tămăduirea sufletului nostru bolnav

Mă rog ca dulcea noastră Maică să te vindece trupește și sufletește; să‑ţi măsoare întristarea și să ţi‑o înlocuiască cu duhul mângâierii prin Duhul Sfânt. Toate cele ce aduc întristare ne sunt trimise, fără nicio…