Motivele întrunirii Sinodului I Ecumenic şi canoanele acestuia

Motivele întrunirii Sinodului I Ecumenic au fost multe şi importante, dar cel mai important dintre toate a fost învăţătura eretică a lui Arie care ameninţa să răstoarne dogma Bisericii despre Dumnezeu cel în Treime. Învăţătura…

Sinoadele împotriva lui Atanasie

Deşi toate chestiunile religioase aflate în suspensie au fost rânduite aşa cum se cuvine de către primul Sinod Ecumenic, cu toate acestea, dorita pace nu a fost restabilită datorită puterii prietenilor lui Arie. Eusebiu Pamfil, episcopul…

Cele trei canoane alcătuite de apusenii întruniţi în Sinodul local de la Sardica în care se face referire la recursul la Papă

Canonul al treilea Episcopul Osios a spus: „Şi aceasta este nevoie a se adăuga, ca nimeni din episcopi să nu treacă de la a sa eparhie, la altă eparhie, în care se află episcopi. Fără numai de ar fi chemat vreunul de către fraţii…

Epistola lui Firmilian către Ciprian

„... Dar să lăsăm acum la o parte cele făptuite de Ştefan, pentru ca semeția aceluia să nu ne umple de mai multă mâhnire; ...cunoscând despre voi că, după înţelepciunea lui Hristos şi după regula cea după adevăr, aţi rânduit…

Despre acţiunile Papilor Romei pentru dobândirea hegemoniei în Biserică şi reacţia Bisericii la acţiunile Papilor din primele veacuri până la schismă

Hegemonie = supremație, dominare Am văzut în cele precedente unele dintre mijloacele de care s-a folosit Biserica romană pentru a-şi susţine primatul şi hegemonia în Biserică, pe care le clădeşte pe primatul şi succesiunea lui Petru…

Mărturii istorice

După ce am văzut deja că, pe la sfârşitul anului 66, Pavel era la Roma în viaţă şi liber, iar Petru nu se afla la Roma, nerelatându-se nicăieri prezenţa lui acolo, vrem să dovedim adevărul acestui din urmă fapt. Petru nu s-a…