Evanghelia zilei (Matei 10, 9-15)

„Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși. Și, intrând în casă, urați-i, zicând: «Pace acestei case!» Și, dacă este casa aceea vrednică, să vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Și dacă nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat grăiesc vouă: Mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei, în ziua judecății, decât acelei cetăți.”


Darurile ospitalității

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii la Hexaemeron, omilia a VIII-a, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1986), vol. 17, p. 163

„Berzele (…) vin toate în același timp la ținuturile de aici și tot așa, ca la un semn, pleacă toate; iar ciorile de la noi le însoțesc și le petrec, dându-le, după cât mi se pare, ajutor împotriva păsărilor războinice. Dovadă, mai întâi, că atunci când pleacă berzele nu se vede nicio cioară; apoi, când se întorc ciorile sunt pline de răni, aduc pe ele semnele vădite ale apărării și ajutorului dat berzelor în luptă. Cine le-a rânduit lor legile ospitalității? Cine le-a amenințat că vor fi acuzate de dezertare, de nu lipsește niciuna de la această însoțire? Să audă cei neospitalieri, cei care încuie ușile, cei care nu dau acoperiș în vreme de iarnă și de noapte călătorilor străini!”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 435

„Domnul le dă și o altă răsplată celor ce primesc în casele lor pe ucenici; le arată că are mai multă grijă de gazde decât de cei găzduiți. Și le dă prima cinstire, spunând: Cel ce vă primește pe voi, pe Mine Mă primește; și cel ce Mă primește pe Mine, primește pe Cel Ce M-a trimis pe Mine (Matei 10, 40). Ce cinste poate egala cinstea de a primi în casa ta pe Tatăl și pe Fiul?”

Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a XIX-a, 6, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, pp. 100-101

„Găzduirea să fie un șir de servicii și să slujească omeniei. Căci nu ți se cer daruri bogate, ci servicii de voie, pline de pace și de bunăvoință. Sunt mai bune legumele de post cu prietenie și dragoste decât mesele scumpe și pretențios pregătite, dar fără simțământul dragostei (Pilde 15, 17). Citim că au fost lovite de grea pustiire popoarele care au călcat drepturile de ospitalitate (Judit 20, 44).”

Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a LXIII-a, 105, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 269

„Primiți cu plăcere să fiți gazde. Prin găzduire Sfântul Avraam a aflat har. Găzduind pe Domnul, Sara a meritat să aibă un fiu, deși la o înaintată bătrânețe (Facerea 18, 3), iar Lot a scăpat de focul prin care a pierit Sodoma. Și tu poți primi pe Îngeri, dacă le dăruiești găzduire când vin.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Romani 7, 14-25; 8, 1-2)

Next Post

Fără osteneli și întristări nu putem ajunge în Rai

Related Posts
Total
0
Share