Rătăcirea alternativă newage-istă „ayurveda” oferită de către centrele medicinii holiste

de Vasilios Haralambie, teolog

                  (Cu prilejul reuniunii planificate în Evia de către Centrul de Medicină Holistă, în cadrul întâlnirii de trei zile Ayurveda & Yoga din luna Septembrie 2015).

            Rătăcirea alternativă „ayurveda” își are obârșia, ca și celelate rătăcirii newage-iste, în India. Răspânditorii acestea rătăciri susțin că prin meditația pe care au făcut-o, Brahma le-a dat luminare (întunecare) și astfel au învățat cele despre „ayurveda”.

Chiar și numai promovarea rătăcirii alternative „ayurveda” de către gurul Maharishi Mahesh Yogi, este suficientă pentru a sesiza mărimea acestei înșelări.

Cuvântul compus ayurveda al acestui sistem al meditației hinduse, provine de la cuvântul ayus, care înseamnă viață, putere vitală, sănătată, și din cuvântul veda, care înseamnă cunoaștere cuprinzătoare, știință. Menționăm că există ayurveda care folosește așa numita astrologie vedică, care se numește jyotish și care înseamnă „lumină interioară” (întuneric interior).

Rătăcirea alternativă „ayurveda”, ca și newage-ista rătăcire alternativă holistă, vorbește despre univers, atribuindu-i însușiri metafizice. Așa cum rătăcirea holistă se referă la principiile care guvernează universul, încorporând conceptele de spirit, minte, trup, pentru a da o nuanță ”metafizică” rătăcirii ei și, prin urmare, o certitudine terapeutică suplimentară, tot astfel și rătăcirea „ayurveda” se referă la om și la univers, vorbind despre trei „planuri de existență”, a „corpului material gros”, a „corpului mintal” și a „naturii lor ezoterice”. Toate acestea sunt consecințele concepțiilor hinduse rătăcite.

Îndeletnicirea cu rătăcirile alternative newage-iste Îl „exilează” pe Dumnezeu din viața omului și astfel începe iadul său. „Demonii… robesc sufletul, îmbiindu-l, ucigașii, cu sila spre cele ce nu vrea”, ca să folosim cuvintele Sfântul Diadoh al Foticeii.

Primejdia vizitării unui centru al medicinii holiste se mărește așa cum observăm pentru că, pe lângă rătăcirea holistă, ne așteaptă și o mulțime de alte rătăciri newage-iste. Conștiința ortodoxă este înlocuită cu „conștiința cosmică” a rătăcirilor newage-iste. Din nefericire, nădejdea în Dumnezeu nu are loc în aceste rătăciri alternative newage-iste, deoarece printr-un mod „metafizic” trâmbițează „certitudinea” terapeutică.

Recent centrul medicinii holiste a fost ales a fi insula Evia, unde timp de trei zile, în Septembrie 2015, va avea loc conferința Ayurveda & Yoga. Locul nevoinței Cuviosului David din Evia se va întina cu astfel de rătăciri hinduse newage-iste. Evia, locul de nevoință a renumitului Stareț Iacov Țalikis se va spurca cu rătăcirile meditative hinduse „ayurveda & yoga”, oferite de Centrul Medicinii Holiste.

Previous Post

Minunea Sfântului Paisie făcută cu copilul meu

Next Post

Ieromonah Petru Pruteanu – Sfintele Taine în viața creștinului

Related Posts
Total
0
Share