Rugăciunea șoferului

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Dumnezeule preabunule și mult-Milostive, Care pe toate le ocrotești cu mila și cu iubirea Ta de oameni, mă rog Ție cu smerenie ca, prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu și a tuturor sfinților Tăi, să mă păzești de moarte năprasnică și de toată năpasta pe mine, păcătosul, și pe cei încredințați mie și să mă ajuți să-l aduc pe fiecare nevătămat după a lui trebuință. Mult-Milostive Doamne, izbăvește-mă de duhul cel rău al iuțimii nesăbuite, de puterile întunericului, de patima beției cea aducătoare de nenorociri și de moarte năprasnică fără pocăință. Mântuiește-mă și ajută-mă, Doamne, ca să ajung cu cuget curat la adânci bătrânețe, fără vreun păcat de ucidere sau de schilodire a cuiva din pricina nepurtării mele de grijă la volan, ca să se preaslăvească Numele Tău cel sfânt acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.