Sfaturi ale Sfinților Apostoli către urmașii lor

Vă îndemn să luptați pentru credința dată sfinților. (Iuda 1,3)

***

… hrănindu-te cu cuvintele credinței și ale bunei învățături căreia ai urmat; iar de basmele cele lumești și băbești ferește-te, și deprinde-te cu dreapta credință. (I Timotei 4, 6-7)

***

Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu, Cel ce aduce toate la viață, și înaintea lui Iisus Hristos, Cel ce în fața lui Ponțiu Pilat a mărturisit mărturisirea cea bună: Să păzești porunca fără pata, fără vină, până la arătarea Domnului nostru, Iisus Hristos. (I Timotei 6, 13-14)

***

Dar tu grăiește cele ce se cuvin învățăturii celei sănătoase. (Tit 2, 1)

***

Această poruncă îți încredințez, fiule Timotei, ca, potrivit proorociilor făcute înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor, având credință și cuget bun, pe care unii lepădându-le, au căzut din credință. (I Timotei 1, 18-19)

***

Iar ținta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun și din credință nefățarnică, de la care unii rătăcind, s-au întors spre deșarta vorbire, voind să fie învățători ai Legii, dar neînțelegând nici cele ce spun, nici cele pentru care dau adeverire. (I Timotei 1, 5-7)

***

Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin. (II Timotei 4,5)

***

Fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură… Cugetă la acestea, ține-te de acestea, ca propășirea ta să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci făcând acestea și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă. (I Timotei 4, 12-16)

Previous Post

Creştini, L-aţi cunoscut pe Hristos

Next Post

Despre Dumnezeu Fiul (XIV)

Related Posts
Total
0
Share