catehism ortodox

Despre nădejdea creștină (III)

9. Care sunt roadele nădejdii creștine? Înainte de toate, nădejdea înaripează sufletul cu o vie dorire spre Dumnezeu. De aceea dă și o deosebită putere și trăinicie credinței. Astfel, cel ce nădăjduiește în Dumnezeu dobândește…

Despre nădejdea creștină (II)

5. Cine este îndreptățit să nădăjduiască în bunătățile făgăduite de Dumnezeu? În bunătățile făgăduite de Dumnezeu este în drept să nădăjduiască tot creștinul care păzește poruncile lui Dumnezeu, precum și păcătosul…

Despre nădejdea creștină

1. Pentru ce Crezul învață în articolele XI și XII tot aceleași adevăruri mântuitoare, despre care vorbește și articolul VII? Crezul în articolele sale de la sfârșit, în adevăr, ne învață aceleași adevăruri mântuitoare,…

Despre Duhul Sfânt (VI)

245. Dar Dumnezeu nu știe din veci pe cei ce se vor mântui și pe cei ce se vor pierde? Dacă-i așa, cei pe care-i știe că se vor pierde cum s-ar mai putea mantui, și cei pe care-i știe că se vor mântui cum s-ar mai putea pierde? Dumnezeu…

Despre Duhul Sfânt (V)

242. Dacă harul e o lucrare necreată a lui Dumnezeu în sufletul nostru și dacă prin El Însuși Duhul Sfant lucrează în noi mântuirea, oare s-ar putea mântui omul și fără de har? Nu, omul nu se poate mântui fără de har (Efes.…

Despre Duhul Sfânt (IV)

237. Lucrarea aceasta prin care Duhul Sfânt ne unește cu Hristos și lucrează în noi, împreună cu noi, la mântuirea noastră, nu are un nume deosebit? Are. Lucrarea aceasta se numește harul dumnezeiesc. De aceea se spune că ne mântuim…