Legătura dintre Stareța Macrina și Cuviosul Iacov Tsalikis

Stareţa nutrea, de asemenea, o deosebită evlavie și faţă de fericitul Stareţ Iacov Ţalikis (1920‑1991), pe care l‑a vizitat la Sfânta Mănăstire a Cuviosului David din localitatea Limni – Evia, în 1988 și 1990, însoţită de monahii și mireni. În timpul primei vizite fericitul Stareţ era foarte bolnav, pentru că, în afară de celelalte boli pe care le avea, îl chinuia și o ameţeală, din pricina căreia nici nu coborâse în acea zi la Dumnezeiasca Liturghie. Părinţii Mănăstirii ne‑au asigurat că nu este cu putinţă să ne vadă. Însă Stareţa noastră cu o nezdruncinată credinţă și îndrăznire ne‑a spus:

– Rugaţi‑vă cu metanierul, căci Stareţul va coborî și ne va da binecuvântarea sa.

Când Părintele Chiril, viitorul egumen al Mănăstirii, acum adormit întru Domnul, a mers la Stareţ și i‑a spus că îl așteaptă Stareţa Macrina cu obștea ei, cu osteneală, dar cu multă bucurie a coborât, ne‑a dat bineţe și ne‑a sfătuit multă vreme stând în picioare. La un moment dat, adresându‑se mirenilor, Stareţul le‑a spus:

– Eu, dacă aș fi în locul vostru, aș merge pe jos în fiecare dimineaţă la Mănăstire să iau binecuvântarea Stareţei Macrina și numai după aceea aș merge la treaba mea.

Și însoţindu‑ne până la poarta exterioară, în timp ce urcam în autobuz ca să plecăm, el cânta: „Șezut‑a Adam în preajma Raiului…”1.

În timpul celei de a doua vizite la Sfânta Mănăstire a Cuviosului David, în vara anului 1990, Stareţul Iacov ne‑a primit cu văditul său respect faţă de Stareţă, spunând:

– Stareţa Macrina nu este numai Maica voastră, ci este și Maica noastră și Maica întregii Biserici. Dacă aș fi fost în Volos, aș fi mers în fiecare dimineaţă și i‑aș fi sărutat mâna. Atât de mare evlavie am faţă de Stareţa Macrina. În fiecare dimineaţă când liturghisim, scoatem părticică pentru Stareţa Macrina și monahii. Iar această părticică o ia Îngerul Domnului – și credem aceasta – și o duce la Tronul lui Dumnezeu. Și ne rugăm pentru sufletele oamenilor, pentru Stareţa Macrina, pentru monahii, pentru cei sănătoși, pentru cei îndureraţi și pentru cei păcătoși. Iar Acela dăruiește binecuvântarea Sa.

Iar Stareţei, Părintele Iacov i‑a spus îndeosebi:

– Dumnezeu să vă dea sănătate, atât cât vrea El, până ce se va sfârși sorocul. Vă doresc să dobândiţi Raiul. Maică Stareţă, împreună cu sfânta Voastră obște, să fiţi numărată cu fecioarele  cele înţelepte.

Stareţul a vorbit multă vreme împreună cu ea despre minunatele experienţe și stări duhovnicești ale dumnezeiescului Har. Iar când monahiile trebuiau să plece și au venit și au luat binecuvântarea sa, Stareţul le‑a binecuvântat cu o Cruce, pe care Stareţa i‑o trimisese cândva ca dar.

Extras din Cuvinte din inimă Stareța Macrina Vassopoulos, Editura Evanghelismos.


Puteți citi și:

Previous Post

Evanghelia zilei (Luca 11, 34-41)

Next Post

Cu Sfântul Cap al Cuviosului David

Related Posts
Total
0
Share