Viața Sfântului Apostol Iuda Tadeul

Viața Sfântului Apostol Iuda Tadeul

Sfântul Iuda a fost unul dintre cei doisprezece apostoli şi se numea Iuda al lui Iacov, adică fratele lui Iacov, ruda Domnului, de asemenea şi Tadeu sau Levi. Era fratele Domnului, de vreme ce era fiul lui Iosif. Trimis de către Domnul la propovăduire, avea o credinţă şi o râvnă atât de fierbinţi, încât risipea toată înşelarea şi îi lumina pe cei întunecaţi, răspândind sămânţa Evangheliei în lume.

Într-adevăr, el a adus rod bogat, întorcându-i pe mulţi la adevărata credinţă şi convingându-i să defaime pe mincinoşii idoli ai vremii. Deoarece idolatrii nu puteau vindeca bolile, oamenii alergau la Sfântul Apostol Iuda şi dobândeau îndoită vindecare, atât pe cea a trupului, cât şi pe cea a sufletului, fiind astfel călăuziţi la dreapta credinţă în Hristos. Înainte de a fi chemat de Domnul să se numere printre cei doisprezece Apostoli, el a mers pe malurile râului Iordan şi a cerut să fie botezat de Ioan înaintemergătorul, la fel ca atâţia alţii care au vrut să fie botezaţi şi să înveţe despre Mesia. Potrivit Tradiţiei, după înălţarea lui Hristos şi Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Iuda a primit din belşug darul înţelepciunii şi a propovăduit Evanghelia mântuirii în Mesopotamia, Armenia, Siria, şi mai cu seamă în oraşul Edesa.

Minunile săvârşite de Sfântul Apostol în viaţa sa pământească au fost nenumărate. Cea mai cunoscută a fost cea a vindecării stăpânitorului Avgar care, îmbolnăvindu-se de lepră, a primit tămăduire deplină şi care, cunoscând credinţa în Hristos propovăduită de sfântul, a influenţat o mare parte din poporul său să primească Botezul în numele Sfintei Treimi. Încheindu-şi dumnezeiasca lucrare, Sfântul Apostolul Iuda a mers în oraşul Ararat, unde a şi primit cununa muceniciei, fiind spânzurat de necredincioşii care mai înainte îl săgetaseră cu nouăsprezece săgeţi. Astfel şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Cel pentru care lucrase în fiecare clipă a vieţii sale. Să avem cu toţii parte de binecuvântarea şi rugăciunile lui.

 

Fragment din cartea Mărturia convertirii unui fost deținut – Părintele Paisie, sfântul și dascălul meu – Editura Egumenița 2016

Previous Post

Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi Biserica romană

Next Post

Mărturii ale învăţătorilor bisericeşti Clement şi Origen

Related Posts
Total
0
Share