Pilula „mindfulness”

Mindfulness (meditația în prezență conștientă) și-a pierdut rădăcinile budiste, și este posibil să nu vă facă bine Mindfulness ca ajutor psihologic este foarte la modă. Raportări recente ale ultimelor descoperiri sugerează că…

Despre influența dăunătoare a practicii YOGA asupra trupului și a minții

În epoca noastră, sistemul yoga este prezentat ca un panaceu pentru cvasitotalitatea problemelor cu care se confruntă omenirea. Pot fi auzite adesea lozinci promoționale de genul „Faceți yoga pentru sănătate și frumusețe!” La început,…

O opinie şi mărturie ortodoxă - Sfântul Iustin Popovici

O  opinie şi mărturie ortodoxă[1] (Partea I) Cuvioşi părinţi, Poziţia împotriva ereticilor - şi eretici sunt toţi neortodocşii - a fost clarificată de Biserica lui Hristos o dată pentru totdeauna, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii…

Despre catolici

Prea fericite... Cineva provenind din Ungaria şi molipsit cu molima catolicilor, a venit la biserica noastră cerând cu râvnă să fie botezat în Biserica Ortodoxă a lui Hristos... (Epistolă către Sfântul Grigorie) Mărturisim despre…

Rolul Ortodoxiei în lume se rezumă la mărtu­risirea adevărului, la „propovăduirea Apostolilor şi la dogme.

Monahul Teoclit Dionisiatul Ortodoxia este întemeiată de douăzeci de se­cole prin Sfânta Scriptură, Sinoadele Ecumenice, Sfânta Tradiţie şi prin sângele mucenicilor şi măr­turisitorilor. Strădaniile de unire cu catolicismul,…

Papismul este înaintemergătorul antihristului

 Părintele Filotei Zervakos Ortodoxia a fost statornicită de Sfinţii Apostoli şi de Sfinţii Părinţi, prin cele şapte Sinoade Ecumenice, luminate de Sfântul Duh. Papismul este înaintemergătorul antihris­tului, fiindcă papa, cuprins…